You are here:  Home
eList
AMC Technology AS har utviklet eList, en portal løsning for visualisering og overvåking av inspeksjons og sanntids-data. Løsningen har integrert funksjo-nalitet for mobil databehandling og elektronisk identifikasjon. Målgruppen har så langt vært prosess og olje industri – et kunde segment med høye krav til stabilitet og fleksibilitet.
eMeasure
Integrert lengdemåler og PDA med tilhørende skreddersydd regneark.
Kontakt oss

AMC-Technology
Thor Møhlensgte 41A
5006 BERGEN

   (+47) 40 01 66 20
 
  mail@amc-technology.com

 
Velkommen til AMC-Technology!

- Vi bruker Pocket PC og elektronisk identifikasjon for å skape mobile løsninger til din bedrift, slik at din hverdag blir enklere!

Dette gjelder blant annet arbeidsplasser hvor mye av arbeidet utføres utenfor kontoret, samtidig som det er et behov for registrering av informasjon i bedriftens datasystem. En Pocket PC forenkler denne prosessen betraktelig ved at den lagrer og overfører data, og med strekkodemerking eller RFIDmerking av ressurser kan informasjon om det enkelte produkt/vare alltid være tilgjengelig. Kort sagt kan vi hjelpe deg med følgende:

  • Utvikling av programvare og applikasjoner basert på dine behov
  • Elektronisk identifikasjonsmerking med lesing av strekkoder og RFID
  • Programvare for håndholdt PC /PDA
  • Server integrasjon og serversystemer 3

3 Løsningene våre kombinerer ulike teknologier og tilpasses ulike bransjer. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg! - 3

 

 
PDAer/PocketPCer Strekoder RFID
PDA'er tilpasset krevende
utfordringer
Strekkoder for alle formål

RFID for ulike formål