You are here:  Om oss > Kjernekompetanse
Kontakt oss

AMC-Technology
Thor Møhlensgte 41A
5006 BERGEN

   (+47) 40 01 66 20
 
  mail@amc-technology.com

 

"Høy kompetanse og
kontinuerlig utvikling av
ferdigheter er kilden til våre
konkurransefortrinn".

Kjernekompetanse

Advanced Mobile Computing and Technology har sin kjernekompetanse innen programvareutvikling. Utviklingen av mobile løsninger, gjerne i sammenheng med strekkode- og RFIDløsninger er et spesialfelt for oss. Våre ansatte har høy kompetanse og flere har lang erfaring fra selskaper som Telenor og Ericsson, og inviteres som gjesteforelesere ved høyskoler for å forelese om mobile løsninger.

AMC-Technology ønsker å være ledende på teknologiforståelse og kunnskap på sine kjerneområder. Vi anser høy kompetanse som nødvendig for å kunne utvikle den beste løsningen for våre kunder basert på deres behov, og arbeider kontinuerlig med å holde våre ansatte oppdatert både faglig og ferdighetsmessig.