You are here:  Om oss > Visjon
Kontakt oss

AMC-Technology
Thor Møhlensgte 41A
5006 BERGEN

   (+47) 40 01 66 20
 
  mail@amc-technology.com

 

"Vår visjon er å bli en
foretrukken leverandør
innen programvare-
utvikling".

Vår visjon

Advanced Mobile Computing and Technology har en visjon om å bli en foretrukken leverandør innen programvareutvikling, med et spesielt fokus på utviklingen av mobile løsninger.

Vår visjon legger føringer for våre ambisjoner. Vi ønsker å bli en sentral aktør innen utviklingen av mobile løsninger. Dette setter høye krav til vår kompetanse, og evne til å følge med på den teknologiske utviklingen. Kundene våre vil oppleve denne visjonen gjennom vår leveranse av høykvalitets løsninger, og oppfølgning fra våre kundeansvarlige. På denne måten vil vår visjon bli en kilde til personlig utvikling for våre ansatte, og et kvalitetsmerke for våre kunder.