You are here:  PDA > Robusthet
Kontakt oss

AMC-Technology
Thor Møhlensgte 41A
5006 BERGEN

   (+47) 40 01 66 20
 
  mail@amc-technology.com

 

"Industriell bruk setter
spesielle krav til mobile
terminaler."

Robusthet

For at en PDA skal kunne brukes i næringsvirksomhet der den utsettes for sterk slitasje, er det nødvendig at den er robust. På engelsk brukes gjerne betegnelsen ruggedness for robusthet. I enkelte bransjer er det også krav til at utstyret skal være EX-sikret (Eksplosjonssikkert). Det har derfor blitt utviklet flere PDAer som tilfredstiller slike krav. AMC-Technology har avtaler med flere leverandører, som gjør oss i stand til å tilby våre kunder en PDA tilpasset de krav kunden har på sin arbeidsplass.

IP-standard, ofte kalt IP-grad, er en betegnelse som ofte følger med industrielle PDAer. IP-graden betegnes med to tall XX, der det første nummeret kan være mellom 0-6 og det andre nummeret mellom 0-8. Det første nummeret betegner hvor godt den er beskyttet mot kontakt med fremmedelementer (eksempelvis støv), mens det andre nummeret betegner hvor godt den er beskyttet mot kontakt med vann. En PDA med IP-grad 00 betegner dermed en ubeskyttet PDA, mens en PDA med IP-grad 68 innehar den høyeste mulige IP-standard med beskyttelse mot støv og vann.

Mange produsenter oppgir også i hvilken grad PDAene tåler fall mot betong og hard medfart.

Forklaring av IP-grad med eksempelet: IP 23

IP = Identifikasjonsbokstaver.
2 = Første identifikasjonstall - Angir grad av beskyttelse mot penetrasjon av fremmede legemer og støv.
3 = Andre identifikasjonstall - Angir grad av beskyttelse mot penetrasjon av vann.

Dersom ingen grad av beskyttelse er oppgitt, blir identififaksjonstallet byttet ut med bokstaven X, eksempelvis IP X3. 

Første identifikasjonstall - Grad av beskyttelse mot støv:

0 - Ingen beskyttelse
1 - Beskyttelse mot penetrasjon av fremmede legemer, d> 50 mm. Ingen beskyttelse mot tilsiktet adgang.
2 - Beskyttelse mot penetrasjon av mindre fremmede legemer, d> 12 mm, utestengning av fingrer og lignende gjenstander.
3 - Beskyttelse mot mindre fremmede legemer, d> 2,5 mm, utestengning av verktøy, kabler eller lignende gjenstander.
4 - Beskyttelse mot kornaktige små legemer, d> 1 mm, utestengning av verktøy, kabler eller lignende gjenstander.
5 - Beskyttelse mot støv ansamlinger (Støv beskyttelse). Komplett utestengning av tilgang.
6 - Total beskyttelse mot støv anssamlinger (Støv beskyttelse). Komplett utestengning av tilgang.

Andre identifikasjonstall - Grad av beskyttesle mot vann:

0 - Ingen beskyttelse
1 - Beskyttelse mot vanndråper som faller vertikalt.
2 - Beskyttelse mot vanndråper som faller i 15 graders forskyvning fra normal posisjon.
3 - Beskyttelse mot vannsprut, opp mot 60 grader fra vertikal posisjon.
4 - Beskyttelse mot vannsprut fra enhver retning.
5 - Beskyttelse mot vannstråle fra enhver retning.
6 - Beskyttelse mot tung sjø, eller sterk vannstråle (Oversvømmelse beskyttelse).
7 - Beskyttelse mot nedføring i vann under et visst trykk og en gitt tidsavgrenset periode.
8 - Beskyttelse mot kontinuerlig nedføring i vann.