You are here:  RFID > Bruksområder for RFID
Kontakt oss

AMC-Technology
Thor Møhlensgte 41A
5006 BERGEN

   (+47) 40 01 66 20
 
  mail@amc-technology.com

 
Bruksområder for RFID

RFID er en rask, fleksibel og pålitelig elektronisk måte å oppdage, identifisere, spore og administrere en stor mengde ulike artikler. Teknologien passer for et utall operasjoner i alle typer industrier. Under følger eksempel på hvordan RFID kan forbedre effektivitet og redusere kostnader i ulike industrier og bruksområder:

Produksjon
Produsenter kan utnytte fordelen ved RFID for igangsatt arbeid og livstids sporing, material ledelse, lagerstyring, utstyrstjenester og vedlikehold. Ankommet utstyr og materialer satt i produksjon er merkes med brikker som igjen registreres av lesere på ulike poster i produksjonsprosessen.  

Produkt sikkerhet
RFID brikker kan tilby sikker livstidssporing som tilpasses nøyaktige garanti og tilbakeleverings tillatelser, samt anti-forfalsknings beskyttelse. RFID systemer for forretningsprosesser som skal motvirke forfalskning, tilbyr merkebeskyttelse og forbedre kanal integritet kan adopteres for bruk i mange industrier.

Varehusvirksomhet
RFIDs automatiske, orienteringsuavhengige lesermuligheter kan gi stor verdi i varehus operasjoner. Lesersoner kan lages for å automatisk overvåke enkelte steder i varehuset, slik som en hylle, et sikkert lagringsrom, eller container område. 

Personalsikkerhet og adgangskontroll
Fleksible RFID-brikker kan integreres i armbånd, besøks ID og identifikasjonskort for ansatte, som anvendes til ulike tjenester og sikkerhetsformål. Fordelen er at en bortkomme brikke enkelt tas ut av systemet og gjøres ubrukelig når den meldes savnet. Det er først og fremst som adgangskontroll på arbeidsplasser denne løsningen brukes, men RFID kortet kan også brukes som et pengeløst betalingskort eller som en romnøkkel på et hotell, for å nevne noen.

Andre bruksområder
Shipping, logistikk, varehandel og alle andre virksomhetsområder der identifikasjon, lokalisering, adgang og registrering av gjenstander er ønskelig er bruksområder for RFID. Ettersom utviklingen går fremover øker lagringskapasiteten i brikkene og lesereavstanden, og bruksområdene for RFID utvikles ettersom nye fremskritt utnyttes.


Produksjon

Varehus

Transport