You are here:  RFID > RFID-Brikker
Kontakt oss

AMC-Technology
Thor Møhlensgte 41A
5006 BERGEN

   (+47) 40 01 66 20
 
  mail@amc-technology.com

 
RFID brikker

RFID brikker finnes i et stort utvalg. Felles for alle brikkene er at alle inneholder en liten datachip. Forskjellene mellom brikkene ligger i utforming og hvilken informasjon brikken skal kunne lagre. Det finnes et stort utvalgt brikker beregnet på ulike behov og krav. Ulike krav kan være iforhold til brukstoleranse, temperaturer eller brikkeutforming.

RFID-brikker kommer i mange ulike former og størrelser, og kan også spesialdesignes til det enkelte formål der det er nødvendig. De ulike brikkene har også ulike muligheter for lagring. Noen brikkechiper inneholder en unik kode, definert av kunden, andre er mulige å programmere og lagre informasjon på.

RFID brikker består av en integrert krets knyttet til en antenne, typisk små viklinger med tråder med en beskyttende innpakning som blir bestemt av brukskravene. Data blir lagret i den integrerte kretsen og overført gjennom antennen til en leser. Brikkene kommer i mange former og størrelser.

Smart labels - etiketter
Etiketter med innebygget RFID-brikker gir store muligheter for sporing og kontroll over varer. Med RFID etiketteprinter kan RFID-etiketten både programmeres og utstyres med visuell informasjon. Ved montering av RFID lesere ved inngang og utgang vil en få registrert vareflyten ut og inn av lageret uten mennesklig interaksjon. Ekstremt effektivt dersom en gjennom hele verdikjeden får implementert en felles standard brukt mellom leverandørene. Internasjonalt er denne etiketten med integrert RFID-brikke ofte betegnet som en "smart label".

Trykk på lenkene for å få mer
informasjon om de ulike brikkene

Etikette

Smart Card

Glass Tag

Disc Tag

Tear Tag

Wrist Band

Key Tag

Nail Tag