You are here:  RFID > RFID FAQ
Kontakt oss

AMC-Technology
Thor Møhlensgte 41A
5006 BERGEN

   (+47) 40 01 66 20
 
  mail@amc-technology.com

 
Spørsmål og svar om RFID

Hva er fordelen med RFID?
RFID gir mulighet for automatisk identifikasjon uten å se selve RFID brikken, i motsetning til en strekkodeleser som må ha visuell sikt på selve strekkoden. RFID gir også mulighet til å lagre informasjon i selve brikken, dette åpner store muligheter for innhenting av informasjon og vareinformasjon. Samtidig er det store kostnader å spare på RFID systemer gjennom overvåkning av vareportefølje. En kan også enkelt fjerne en brikke fra datasystemer og derved gjøre den ubrukelig i systemet. Dette er en nyttig anvendelse ved eksempelvis adgang- og administrasjonssystemer.

Hvor mye minne kan en brikke ha?
Passive brikker (ikke-batteri) har typisk et sted mellom 64 bits til 1 kilobit med non-volatilt minne. Aktive brikker kan ha minne opp mot 128 kilobits.

Hvordan blir informasjon lagret i en RFID brikke?
Brorparten av brikker bruker EEPROM minne. Noen er laser programert på silikon nivå. Mange aktive brikker bruker batteri støttet SRAM.

Hva er sammenhengen mellom frekvens og brikke/antenne avstand?
Passiv høyfrekvens (HF, typisk 13,56 MHz) og lavfrekevens (LF, rundt 125 kHz) systemer har typisk en leseravstand på under 1 meter. Med høyfrekvens og lavfrekvens brikkesystemer, er størrelsen på brikken (og derved også antennen) av stor betydning for leseravstand. Noen applikasjoner begrenser leseravstanden til under 20 centimeter. Enkelte nyere teknologier (UHF systems) har dog lenger leseravstand som kan være opp mot 6-8 meter, men disse systemene er tiltenkt paller og kasser. Leseravstand avhenger av flere faktorer, men størrelsen på transponderens antenne, størrelsen på leserens antenne, og dens effekt er hovedfaktorene som må vurderes. Med batteriløse transpondere, er lang leseravstand og liten størrelse gjennsidig utelukkende.

Hva er minste tilgjengelige brikker idag?
De minste RFID etikettene ligger på rundt 2,5x2,5 cm. RFID-brikker har vært krympet ned i så små størrelser som 2 mm x 2 mm.

Hvor motstandsdyktige er RFID-brikkene?
Motstandsdyktighet avhenger av hvordan brikkene blir produsert. Mye arbeid blir lagt ned av leverandører for å forsikre høy slitestyrke i harde omgivelser.

Finnes det standarder for RFID-brikker?
Det er to standarder som har utviklet seg innen RFID. Den ene er EPC og den andre er ISO-standarden. Hver EPC chip vil inneholde et ID number på typisk 96 bits som vil tilby unik, utvetydig, kontekstuavhnengig, ukopierbar livstids identifikasjon. ISO er det ledende verdensomspennende standardiseringsorgan som bygger på standardiserte serier. Det betyr at for eksempel en bransje har sin egen serie hvor hvert tall i serien symboliserer en karakteristikka for produktet.