You are here:  RFID > RFID lesere
Kontakt oss

AMC-Technology
Thor Møhlensgte 41A
5006 BERGEN

   (+47) 40 01 66 20
 
  mail@amc-technology.com

 
RFID lesere

RFID-lesere brukes til å lese informasjonen som er lagret i RFID-brikken.  De finnes i mange ulike formater; fra små lesere som plasseres i compact flash sloten i en håndholdt PC, til større vegmonterte lesere og gateways som leser alt som passerer en større inngang.

En leser er en radiofrekvent sender og mottaker, kontrollert av en mikroprosessor eller en digital signal prosessor. Leseren fanger data fra brikker og overfører dataene til en datamaskin for prosesseringved hjelp av en antenne.

Leserne opererer enkeltstående eller integreres i annet utstyr. Enkeltstående versjoner er oftest håndholdte, leserkort som kan integreres i PDA, bordversjoner og håndholdte versjoner som kan kobles rett til PCen

Når RFID-brikken skal brukes som en "nøkkel" i bygninger kan det være hensiktsmessig å integrere leseren. Den integreres i bordflater eller vegger hvor man definere hvilke lesere den enkelte brikke skal ha adgang til å slippe gjennom. Den ansatte sveiper sitt nøkkelkort over leseren som gir ham riktig adgang. Avstanden mellom brikke og leser variere fra noen centimeter til flere meter avhengig av antenne og type RFID-brikke som brukes.