You are here:  RFID
Kontakt oss

AMC-Technology
Thor Møhlensgte 41A
5006 BERGEN

   (+47) 40 01 66 20
 
  mail@amc-technology.com

 
Les mer om
 
 
 
RFID

RFID står for Radio Frequency Identification. RFID er en automatisk identifikasjonsteknologi hvor digital data er kodet inn i en RFID-brikke eller etikette, og hvor signaler blir fanget opp av en leser. RFID ligner strekkode teknologi, men bruker radio bølger for å lese data fra brikkene, istedet for å scanne strekkodene optisk. En av nøkkel karakteristikaene ved et RFID system er at du ikke trenger å se RFID-brikken eller etiketten for å kunne lese de lagrede data.

RFID er en av de mest voksende segmenter innefor dagens informasjonteknologi og automatisk identifikasjon. Løsningen blir brukt innen produksjonskontroll og materialstyring, logistikk, farmasøytisk sikkerhet, eiendelsstyring, besøks- og pasientsporing og mange flere områder. Noen av fordelene med RFID:

  • Tilbyr feilfri, trådløs kommunikasjon som er batteri- og vedlikeholdsfritt
  • Trenger ikke siktelinje for å fungere
  • Muliggjør endring av lagrede data under sortering og fanging av aktuell informasjon
  • Fungerer effektivt til og med i harske miljøer med mye støv, fuktighet, skitt og ekstreme temperaturer.

Siden ulikt utstyr tåler ulike påkjennelser vil type RFID brikke, -leser og -programvare tilpasses ut i fra hvem som skal bruke systemet og hvilke behov de har.

Hvordan virker RFID?
Informasjon blir sent til og lest fra RFID-brikker gjennom en leser ved bruk av radio bølger. De mest vanlige frekvensene er 125kHz og 13,56 MHz. Dess høyere frekvens, dess lenger leseavstand har brikken. I passive systemer, som er mest vanlig, overfører RFID-leseren et energi felt som "vekker opp" brikken og tilfører brikken nok strøm til å aktiveres. I aktive systemer brukes et batteri til å forsterke den effektive betjeningsavstanden til brikken og for å tilby andre egenskaper i forhold til passive brikker, som eksempelvis temperatur føling. Data samlet fra brikkene blir så overført gjennom kommunikasjonsgrensesnitt (trådløst eller kabler) til et serversystem - på samme måte som data scannet fra en strekkode blir fanget og overført til et datasystem for tolkning, lagring og handling.

Hva trengs for å integrere et komplett RFID system?
Et RFID system inkluderer vanligvis brikker, lesere, sensorer, middleware (for data-filtrering og dataflyt styring), og en form for programvare som transformerer informasjonen og gjør det mulig for datamaskinene sine  egne systemer å ta imot RFID genererte data.