You are here:  Strekkoder > Oversikt
Kontakt oss

AMC-Technology
Thor Møhlensgte 41A
5006 BERGEN

   (+47) 40 01 66 20
 
  mail@amc-technology.com

 
Strekkodeutstyr

Vår Hardware Shop kan du få ytterligere oversikt over hvilke strekkodeutstyr vi oftest bruker i våre prosjekter. Hardware Shop - Strekkodeutstyr 

PocketTools

Vi bruker strekkoder i flere av våre programvare-løsninger, som blant annet i PocketTools - Enkel administrasjon av utlån.PocketTools

Strekkoder

Strekkoder er en form for tasteløs datainnskrivning  som muliggjør automatisk identifikasjon og datainnsamling. Det er uten tvil den mest brukte formen for identifikasjonsmerking. Under følger noen av fordelene ved strekkodemerking:

  • Dataenes nøyaktighet blir forbedret -Å forbedre nøyaktigheten til de innsamlede data er kanskje den største motivasjonen for å implementere et strekkode system. Man unngår blant annet mennesklige feil ved inntasting.
  • Effektivitets fordeler - Ved siden av å tilby nesten perfekt nøyaktighet, tillater strekkoder at brukerene arbeider raskere. Dersom en kalkulerer inn tiden det tar å rette enkle datainntastingsfeil, er det lett å se en av effektene.
  • Overenstemmelse - Gjennom bruk av standardiserte strekkode symbologier og samordnede etikettestandarder mellom leverandører sikrer en seg at informasjonen blir fanget og videresent på en måte som er universelt forstått og akseptert.
  • Forbedre lagerbeholdnings- og eiendelsadministrasjon - Strekkoder kan hjelpe ethvert selskap å få kontroll over sine ressurser. Mange selskaper strekkodemerker sine eiendeler for å både å kontroll over hvor mange gjenstander de har, samt i hvilke tilstand gjenstanden er.
  • Informasjon om produkt - Det er vanlig å avslutte produksjonsprosesser ved å feste en etikette på det ferdige produktet, containeren eller pallen. Denne koden gir leverandører i alle ledd nødvendig informasjon om produktet.

Strekkodesymbologier
Den store spredningen av strekkoder i ulike industrier over de tre siste tiår har ført til en utvikling av flere industristandarder. Slike standarder sikrer universel samsvarhet og enkel identifikasjon av produkt forsendelser blant handelspartnere i forsyningskjeden.Det finnes også flere ulike typer strekkode symbologier. De ulike symbologiene kan ha ulik størrelse i høyde og bredde, og bruk av tall og bokstaver. Mens en-dimensjonale strekkoder vanligvis inneholder et unikt nummer som hentes i databasen, kan to-dimensjonale strekkoder inneholde større mengder med data som hentes fram når strekkoden leses.

AMC-Technology integrerer slike strekkodeløsninger i våre kunders datasystemer. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker informasjon eller vil ha et løsningsforslag utarbeidet.

Trykk Bilde eksempler på en-dimensjonale strekkoder:EAN-13Code 128


EAN-13+5
Bilde eksempel på to- dimensjonal strekkode:PDF417