You are here:  Strekkoder > Strekkode etiketter
Kontakt oss

AMC-Technology
Thor Møhlensgte 41A
5006 BERGEN

   (+47) 40 01 66 20
 
  mail@amc-technology.com

 
Strekkode etiketter

Strekkodeetiketter finnes i mange ulike størrelser og typer og må tilpasses bruk. Noen bruker strekkodeløsninger utformet i plastikk slik at de tåler vær og vind. Dette ville ikke være mulig med papiretiketter. En må også tenke på hvilke festeflater etikettene skal være på. Store flater stiller andre krav til etiketter enn hva etiketter som skal festes på reagensglass gjør. Hvor god heft det skal være på etikettene er også et spørsmål som en må kunne besvare.

En kan bestille spesiallagde etiketter som passer akkurat de ønskede dimensjonene og er i ønsket materiale. Et viktig moment når en skal kjøpe strekkode etiketter er at etikettene og etiketterullen er tilpasset din strekkodeetiketteskriver. Det finnes dessuten et utvalg av standardiserte etiketter for bruk til hyller, pakker og etiketter beregnet for større mengder informasjon. AMC-Technology anbefaler at en velger en standardetikette dersom mulig siden de er lettere tilgjengelig og medfører kostnadsbesparelser.