You are here:  Våre produkter > Konsulentoppdrag
Kontakt oss

AMC-Technology
Thor Møhlensgte 41A
5006 BERGEN

   (+47) 40 01 66 20
 
  mail@amc-technology.com

 

"Vi har i flere år jobbet med
oppdrag innen forretnings-
rådgivning på ledelsesnivå
i ulike bedrifter."

Konsulentoppdrag

Våre medarbeidere har bakgrunn som konsulenter og medarbeidere innen alt fra programvareutvikling og infrastruktur til prosjekt og produktledelse.  I tillegg har vi gjennom flere år jobbet med oppdrag innen forretningsrådgivning på ledelsesnivå i ulike bedrifter.

Vi mener derfor at vi kan gi din bedrift svært god service og har et rammeverk og en forståelse for forretningsprosesser som er svært viktig.  Med vår bakgrunn kan vi hjelpe din bedrift i å finne mobile løsninger som effektiviserer interne prosesser og dermed gir lavere produksjonskostnad, større effektivitet, nøyaktighet og fornøyde kunder.