You are here:  Våre produkter > PocketTracking
Kontakt oss

AMC-Technology
Thor Møhlensgte 41A
5006 BERGEN

   (+47) 40 01 66 20
 
  mail@amc-technology.com

 PocketTracking

- Mobil identifikasjon og registrering for transportnæringen

PocketTracking er en webbasert løsning for administrasjon av transport og materialflyt, hvor transportbedrifter kan følge tidsbruk og leveranser fra egen nettside. Programvaren kan bestilles i tre standardversjoner ut i fra hvilke behov bedriften har.

PocketTracking Basis
Sjåfører registrerer tidspunkt for leveranser hos kunden ved å lese av en strekkode plassert hos kunden. Informasjonen blir deretter sendt administrasjonen. Informasjonen brukes blant annet for å styre tidsbruk, samt for dokumentasjon ved henvendelser fra kunder. Denne løsningen passer best for bedrifter med relativt faste kunder og transportruter.

PocketTracking Pro
Løsningen over suppleres eller erstattes med id-merking av selve varen som leveres. Man kan i større grad styre selve materialflyten ved at man vet hvor selve leveransen befinner seg. Løsningen er serlig aktuell der hvor transportbedriften opplever lagerhold og stor grad av materialhåndtering og ønsker å redusere usikkerhet ved å kunne dokumentere leveranser, samt for dem som fokuserer på ulike kunder og nye ruter fra dag til dag.

PocketTracking GPS
GPS lar deg overvåke hvor bilene befinner seg til enhver tid ved at man følger dem på kart. Foruten at det øker sikkerheten for sjåføren, hjelper det bedriften i å gi økt service til kunder og er tidsbesparende i den forstand at man slipper kontakte sjåføren for stedsinformasjon. En uunværelig løsning for dem med mange ulike kunder og en hektisk hverdag.


Programvaren kan dessuten spesialtilpasses andre behov, samt integreres i eksisterende systemer.

Last ned PocketTracking PDF