You are here:  Våre produkter > eList
Kontakt oss

AMC-Technology
Thor Møhlensgte 41A
5006 BERGEN

   (+47) 40 01 66 20
 
  mail@amc-technology.com

 
eList

eList - Visualisering og overvåkning av inspeksjons og sanntids - data.

Hva er eList ?
eList lar deg enkelt anvende elektroniske sjekklister og skjema på din PDA. Effektiviteten som oppnås ved å lagre informasjon mobilt og overføre den til sentral server er formidabel. eList konseptet medfører store besparinger med hensyn på tidsbruk og kvalitetsheving. Tidkrevende og kjedelig papirarbeide elimineres og flaskehalser og unøyaktigheter forsvinner.

Hvem har gevinst av eList?
Alle som anvender lister eller kontrolls kjemaer under inspeksjon, verifisering, autentisering av utstyr-/objekter mv . vil finne god anvendelse av eList i sine rutiner. eList er alt fra kontrollskjema, avkryssingslister eller kombinasjoner av disse, samt eventuelle kommentarer. eList lar deg direkte føre informasjonen inn på PDA slik at informasjonen øyeblikkelig er tilgjengelig digitalt både lokalt og sentralt. Man sparer papirarbeide, og data overføres straks direkte til sentral server gjennom WLAN, Bluetooth, GPRS eller 3G.Ved å gjøre data direkte tilgjengelig etter fullført inspeksjonreduseres flaskehalser, papir - og administrasjonsarbeid. Man får raskere tilgang til data for analyse og verifisering. Det er slutt på "liggetid" og sen papir rapportering — brukere av eList opplever store effektiviserings- og kvalitetsgevinster.

Elektronisk identifikasjon
Ved bruk av elektronisk identifikasjon som RFID eller strekkoder oppnår man unik identifisere av et objekt eller hendelse som skal inspiseres, verifiseres eller kontrolleres. Brukes eksempelvis RFID kan informasjon også lagres i brikken som leses og kan gi offline informasjon om objektet som skal kontrolleres. Bare fantasien setter grenser for mulighetene for hvordan teknologien anvendes for å effektivisere og øke datakvaliteten.