You are here:  Våre produkter > eMeasure
Kontakt oss

AMC-Technology
Thor Møhlensgte 41A
5006 BERGEN

   (+47) 40 01 66 20
 
  mail@amc-technology.com

 
 

eMeasure

Integrert lengdemåler og PDA - leverer lengdedata til alle systemer

eMeasure - fleksibelt system for automatisert lengdemåling
Systemet tilpasses de fleste formål og problemstillinger, og gjør målearbeid enkelt, effektivt og oversiktelig. Lasermåleren kommuniserer lengdeinformasjon trådløst til PDA'en via. blåtann. PDAen lagrer alle målingene, og disse overføres trådløst-/eller batch til server i det formatet brukeren ønsker(database, XML, regneark mv.)

Løsningen er svært brukervennlig, gir effektive og nøyaktige målinger, og lar deg lagre og systematisere data etter behov.

eMeasure offshore
eMeasure har egen modul for elektronisk mobil måling av tubing, casing, - samt automatisk fremstilling av elektronisk lengdebasert tally for dette. I en annen modul kan drill pipe måles og resultatet overøfres til en hel elktronisk eTally. eMeasure identifiserer det enkelte rør via. strekkode eller RFID, det lengdemåles og lengdedataene overføres deretter  til AMC's program for elektronisk Tally (eTally), eller kundespesifikt eTally system.

Last ned eMeasure PDF