You are here:  Våre produkter
Kontakt oss

AMC-Technology
Thor Møhlensgte 41A
5006 BERGEN

   (+47) 40 01 66 20
 
  mail@amc-technology.com

 
Programvaresystem

eMasure
Integrert lengdemåler og PDA

PocketTools
Enkel administrasjon av utlån

PocketTracking
Mobil identifikasjon og registrering
for transportnæringen

 

"Unike løsninger for
unike bedrifter"

Våre produkter

Den viktigste delen av AMC-Technology sin virksomhet er utvikling av programvare. Vi utvikler skreddersydd programvare for den enkelte kunde basert på vår solide kompetanse innen løsningsutvikling. Ett spesialområdene våre er utviklingen av mobile og håndholdte løsninger koblet opp mot datasystemer gjennom personlige digitale assistener (PDA). Vi har stor erfaring med bruk av RFID og strekkodeløsninger i tilknytning til mobile datakommunikasjonsløsninger, og utvikler komplette løsninger på programvare- og utstyrssiden.

Vi arbeider spesielt med:

  • Programvaresystemer - Vi har flere egenutviklete programvaresystemer. Disse produktene kan brukes som de er eller videreutvikles med egne moduler etter kundens utvidede behov og ønsker.
  • Tilpasning og integrasjon - Vi utvikler programvare etter kundens behov og spesifikasjoner. Dette inkluderer utvikling av programvaren fra grunnen, videreutvikle eksisterende programvare, samt tilpassede hardware løsninger. Les mer...

Ta kontakt med oss for en gjennomgang av dine behov, dersom du trenger spesialtilpassede løsninger eller ser muligheten for å ta i bruk ett av våre ferdigutviklede programvaresystemer. Vi arbeider i ulike bransjer og har kunder over hele landet.